logga

Hanssons Fönsterhantverk AB

Storgatan 39

382 34 Nybro

070–5817380

 

skicka e-post

Varför renovera?

Gamla fönster brukar vara av mycket bra kvalitet, trots att underhållet ofta är eftersatt. Det är bara en av anledningarna till att renovera äldre fönster.

Fönstren är husets ögon, brukar man säga, och har stor betydelse för dess karaktär.

Att sätta in moderna 3-glasfönster i ett gammalt hus är som att sätta in moderna Toyotadörrar i en gammal T-Ford. Det passar inte!

Gamla fönster har kvaliteter i form av profilerat trä, handsmidda beslag och skimrande, munblåsta glasrutor. De har dessutom en virkeskvalitet som är överlägsen nya fönster.

De vanligaste problemen är dåliga bottenstycken, avfallet kitt och alltför tjocka färglager samt olämpliga färger. Även om skicket är dåligt är ofta kvaliteten god.

En renovering hos fönsterhantverkaren återför fönstret till originalskick.

Ett felaktigt argument är att gamla fönster har sämre värmeisoleringsförmåga än moderna. Enligt forskning på Lunds Tekniska Högskola har ett fönster från 1880, renoverat med lågemissionsglas i innerbågen, bättre U-värde än ett modernt
3-glasfönster.Rapport TABK-90/3055.
Se www.linoljeprodukter.se.

Före renoveing
Efter renovering